Нүүр Зургийг хүрээлэх гаргах.  

Нүүр зураг гаргах.

Та өөрийн нүүр зургийг сонгоно уу? Зурагны хүрээ сонгоно уу?

Эхний зургаа тодорхойлох хүрээний сонголт хийнэ үү?Бусад зургийг хүрээлэн гаргах 

Хүрээлэх зурагаа сонгоно уу?

Та энд нүүр зурагнаас бусад зургаа хүрээлэн гаргана уу?